Magazyn Sport&Med upowszechnia praktyczną wiedzę związaną z zapobieganiem i leczeniem kontuzji nabytych w związku z aktywnością fizyczną. Czasopismo skierowane jest do środowiska związanego z amatorskim i zawodowym uprawianiem sportu, w szczególności do fizjoterapeutów, trenerów, lekarzy sportowych, osób zajmujących się odnową biologiczną , itp.